dilluns, 3 de març de 2014

EL GÈNERE, el masculí i el femení.


Més casos:

Els adjectius acabats en -ig de vegades fan el femení afegint -ja i de vegades -tja:

Boig > Boja
Llei> Lletja
Roig > Roja

Ocasionalment el masculí es forma a partir del femení:

Abella > Abellot
Bruixa > Bruixot
Dida > Didot
Perdiu > Perdigot

Altres paraules que tenen un masculí i un femení d'arrels diferents:


Amo > Mestressa
Ase, ruc, burro > Somera
Boc > Cabra
Home > Dona
Gendre > Jove, nora
Marrà > Ovella 

Alguns adjectius masculins acabats en -ent fan el femení afegint -a:

Atent > Atenta
Content > Contenta
Cruent > Cruenta

La majoria d'adjectius acabats en -lent fan el femení afegint -a:

Calent > Calenta
Dolent > Dolenta
Lent > Lenta

Alguns noms masculins acabats en -ant-ent poden fer el femení afegint -a:

Ajudant > Ajudanta
Aprenent > Aprenenta
Assistent > Assistenta
Comerciant > Comercianta
Gegant > Geganta
President > Presidenta

Molts adjectius acabats en -e són invariables:

Alegre, amable, bilingüe, doble, enorme, feble, ferotge, golafre, il·lustre, increïble, jove, lliure, múltiple, notable, possible, probable, rude, salvatge, simple, terrestre, triple, verge, ximple...

Vols posar-te a prova?


Més coses sobre el gènere: Paraules ambigües - 2 gèneres, 2 significats.

3 comentaris :