divendres, 13 de juny de 2014

Coses boniques que estan PASSANT al món - El gerundi


A nosaltres ens agrada veure el got mig ple, així que quan mirem al nostre voltant ens agrada més fixar-nos en les coses boniques. No és que no vegem o que ignorem les coses més desagradables. Simplement creiem que sempre podem triar on posem la nostra energia. I, com que també creiem que alimentem qualsevol cosa a la qual donem la nostra atenció, preferim posar-la en allò que volem que perduri a la nostra vida ;)

Amb la perífrasi verbal estar + gerundi expressem una acció durativa. Contràriament al castellà no utilitzem aquesta perífrasi per parlar de les coses que passen en el moment exacte en el qual parlem. En aquest segon cas utilitzaríem només el present en català. Per utilitzar correctament aquesta expressió hem de parlar de situacions o estats que es repeteixen en el temps o tenen una certa duració. Exemples:

 • Durant tota la primavera el món s'està omplint de nova vida.

 • Cada dia més i més nois estan creixent sense por a la diferència.

 • A les Illes Balears els docents estan treballant incansablement per aconseguir una educació de qualitat.

 • El Kevin està aprenent a muntar en bicicleta.

 • Un gran nombre de voluntaris estan protegint les noies africanes de la mutilació.

 • El Nick Vujicic està ensenyant arreu del món que els límits només existeixen a la nostra ment.

 • Aquesta gent està construint escoles a Mèxic als pobles més pobres del país.

 • La Teresa finalment s'està dedicant a la cosa que més li agrada.

 • Estan salvant els dofins del Ganges.

 • S'està enamorant...


Més usos del gerundi:

Podem expressar la reiteració amb perífrasis com seguir + gerundi, continuar + gerundi o anar + gerundi:

 • Seguirem treballant fins que trobem la solució.
 • Continua plovent, plou des del matí.
 • Anava conduint quan va sortir l'arc de Sant Martí.

El gerundi també ens serveix per expressar una acció simultània o immediatament anterior a la del verb principal.
 • El Kamal ha trobat una clau anant a treballar. (Mentre anava a treballar ha trobat la clau).
 • Passarem tota la tarda parlant del viatge a Japó.

Contràriament al castellà és incorrecte utilitzar el gerundi per expressar posterioritat:
 • Va arribar a la final, guanyant-la en l'últim minut. -> Va arribar a la final i la va guanyar en l'últim minut.

Aquí tens les formes regulars i les irregulars d'aquesta forma verbal:Practiquem:
Què et sembla si ara ets tu qui ens expliques les coses més maques que estan passant al teu voltant?

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada